CategorieënGratis verzending binnen Nederland bij besteding boven 40 Euro ( onder de 3 Kg )

Verzendkosten naar België zijn € 4,95  en gratis boven 150 Euro ( onder de 3 Kg )


Profiteer van extra voordeel :

  • 10% extra korting op uw gehele order bij besteding boven 75 euro ( exclusief verzendkosten )
  • 15% extra korting  op uw gehele order bij besteding boven 150 euro ( exclusief verzendkosten )


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden :

Wat zijn onze voorwaarden?

Bezorgen in Nederland

€0 tot €40                   € 4.95 verzendkosten
Boven de €40.00        Gratis verzendkosten

 

Bezorgen in België & Luxemburg 

€0 tot € 40.00                 € 4.95 verzendkosten
€40 tot € 75.00               € 4.95 verzendkosten
€75. tot € 150.00            € 4,95 verzendkosten
Boven de €150,00           Gratis verzendkosten!

Bezorgen buiten de Benelux
Wij sturen uw bestelling graag naar u toe in Europa. Wij berekenen u hiervoor wel bezorgkosten. Graag wijzen wij u op onze bezorgtarieven per land tot 3 kilo in het onderstaande overzicht..

 

                                        Duitsland            Frankrijk              Zweden               Spanje 

€0 tot € 40.00                  € 10.00                 € 25.00                 € 20.00                 € 37.50
€40 tot € 75.00                € 10.00                 € 25.00                 € 20.00                 € 45.00
€75. tot € 150.00             € 10.00                 € 25.00                 € 20.00                 € 45.00
Boven de €150,00            Gratis                   Gratis                    Gratis                   € 45.00

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief 6% of 21% BTW. Type- en invoer fouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Het tot stand komen van de overeenkomst met de Rode Pilaren
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur bij ons binnen zijn, worden in principe dezelfde dag verzonden als het bedrag op onze rekening staat. Wij behouden ons echter het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.

Levering
Alle producten uit de webwinkel hebben wij normaal gesproken op voorraad. mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren dan proberen we er zorg voor te dragen dat wij in principe het product binnen 4 werkdagen (of na telefonisch of email overleg) aan u kunnen leveren. Wij berekenen u wel bezorgkosten. De kosten voor het versturen van onze pakketten bedragen:

Pakketten binnen Nederland tot 3 kilo €4,95 - Pakketten binnen Nederland van 3-10 kilo €7,95- Pakketten binnen Nederland boven 10 kilo €14,95

Nalevering
Indien wij een product uit de webwinkel moeten na leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten.

Het retourneren van goederen
Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, belt u dan even met 0113-250515. U kunt ook via email info@derodepilaren.nl contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat u na afloop van de zicht termijn een artikel terug wilt sturen. Na beoordeling van uw vraag door onze klantenservice behoort ook dat tot de mogelijkheden. Retouren waarvoor geen afhaal afspraak is gemaakt, worden niet door ons geaccepteerd en verwerkt. Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug. Wij vergoeden niet de originele bezorgkosten voor ongewenste artikelen. En wij vergoeden niet de kosten van het terugsturen van de ongewenste artikelen.

Ruilen
Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u het nieuwe artikel, indien voorradig, dezelfde dag met onze snelle service (levering binnen 1-2 werkdagen) toesturen. U ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het om te ruilen artikel retour hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging middels een creditnota. Indien u de factuur reeds voldaan heeft, storten wij het bedrag binnen 10 werkdagen na de datum van de creditnota op uw rekening.

Inpak fouten
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpak fouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging telefonisch of per email (info@derodepilaren.nl) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 48 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Vooruitbetalen
Bestelling met een vooruitbetaling houden wij maximaal 14 dagen in behandeling. Na de 14 dagen verstreken zijn wordt u middels een e-mail op de hoogte gebracht. Reageert u niet binnen de dan gestelde termijn wordt uw order geannuleerd. Om vooruitbetalingen goed te kunnen genereren gebruik dan als betalingskenmerk uw bestelnummer.

Rabobank: NL44RABO 033.50.44.247 t.n.v. De Rode Pilaren.NL IBAN: NL44 RABO 0335 0442 47 (vanuit het buitenland) BIC: RABONL2U (vanuit het buitenland)

Online betalen U kunt op onze site online betalen met Ideal. U rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (Postbank, ABN AMRO, ING of Rabobank). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over het  eventueel terugstorten van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Hoe werkt iDEAL?
Om uw bestelling af te rekenen, klikt u op het iDEAL logo (zie afbeelding). Kies hierna uw bank en u ziet daar dan de betaling al klaar staan. U ondertekent zoals u dat gewend bent bij Internetbankieren bij uw eigen bank. Een betaling met iDEAL wordt direct afgeschreven. Wij ontvangen online een bevestiging, zodat een snelle levering mogelijk is.

Waar zie ik dat er met iDEAL betaald is?
Na elke betaling met iDEAL ziet u een bevestiging die u kunt afdrukken. Ook binnen internetbankieren en op uw rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar.

Betalingen met VISA en Mastercard zijn ook mogelijk. De uitlevering van orders na een VISA of Mastercard zijn 2- 10 dagen. Alle online betaalsystemen bieden wij zonder extra kosten aan.

Kortings moglijkheden
Bij orders boven de € 75.00 wordt standaard 10% verrekend op het totaalbedrag dit staat duidelijk op uw factuur en op de e-mail bevestiging en geldt bovenop andere geldende kortingen c.q acties

Bij orders boven de € 150.00 wordt standaard 15 % korting verrekend op het totaalbedrag dit staat duidelijk op uw factuur en op de e-mail bevestiging

Productinformatie
In deze webwinkel zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Aansprakelijkheid 
De Rode Pilaren aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij verzaken daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (info@derodepilaren.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht
De Rode Pilaren heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat de Rode Pilaren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Rode Pilaren  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.